“Tî piàce” William Shakespear.

Dèce ca tî piàce canda chiòve,

ma arrìpe lu ‘mbrèlle.

Dèce ca tî piàce lu sàule,

ma canda còce, vî truvuènne lu fràsche.

Dèce ca tî piàce lu vènde,

ma canda fère chìude le fenèštre.

Quàsse me màtte pahìure,

cande mi dèce ca jé tî piàce.

(Dici che ti piace quando piove,

ma apri l’ombrello.

Dici che ti piace il sole,

ma quando scotta vai trovando il fresco.

Dici che ti piace il vento,

ma quando soffia chiudi le finestre.

Questo mi mette paura,

quando mi dici che io ti piaccio).

bua.siobhan