Se Dante fosse nato a San Salvo (Traduzione di Michele Molino).

La Divina Commedia  è il più grande poema mai scritto. E’ stato tradotto in tutte le lingue del mondo. Dal momento che anche il dialetto è una lingua, abbiamo pensato di tradurre in “salvanàse” ,  il primo canto dell’Inferno, senza dubbio uno dei  più conosciuti. Speriamo di non ricevere contumelie dal Padre della lingua italiana.

           

‘Nmézze a lu caméne de la veta ma’,

mi so truvàte dantr’a nu bosche, ‘nzi vidàve niende,

sembrave mezzanotte,avè perse la vè.

Cand’ é diffécile a scrévile.

Lu bosche  ere chiàne di spene, d’ardéche e di falàsche.

Sòle a pensàrce  mi fa trimà le cosse.

E’ britte gnè la morte. Pè fàrive sapà cacche cosa bbone, vi vuije parlà de l’addre cose che so veste.

Nin vi socce déce come so fatte pe ‘ndrà, stave quase durménne.

M’avè allundanàte da la verità.

Stav’ arrivvué a la ceme di lu colle, andò fineve lu bosche, lu core mi zi vuléve ‘scè da lu pette.

So uàrdàte  ‘ngéme,  ere tutte ‘lluminéte da lu sàule.

La pahìhure zavé calmàte.

Còme na pirzàune che te l’affanne

 e zi salve da lu mare ‘ntembéste, se gere arréte a vidà li cavallìhune.

A cuscè ié, nghi li cosse che me faciàve gìacume giàcume, me so giréte arréte a uardà la vé.

‘Nzi vidàve na perzàune veve.

Mi so ‘ssittàte sopra na prete pa ripusàrime nu ‘ccaune,

 doppe so ricuminzàte a saije che la salitàcce. ‘Nzi vidave niscìhune.

A l’ambruvvése, stave  cuminzénne la salète,

ecche ca vade n’animàle, ere cchiù grosse di na hàtte,

‘nghi lu pale tutte a macchie. Mìche zi ni ieve!  Nin  putave ccchiù passà.

La pahìhure faciave nuvànde.

Stave pensénne: chi mi ni freche a mà de sta ecche,

mo mi dìnghe a li cacchiàtire.

Stave  quase p’ascè lu sàule.

A l’embruvvese, ecche canda vate nu lihàune  ‘nghi la cocce azzàte che  mi menéve ‘ncàndre.

Vudà ca qua mi zammàne a li cosse. Sembràve ca l’arie trimàve.

Doppe di nu qua, ecche nu lapue sacche sacche, chisà da canda jurne nin magnàve. Pe la pahìhure  mi zavè tarmìte li pìte. So pinsàte, mi sa ca la céme nin  g’iarréve cchjì.

Come  une che te li quatréne a bizzeffe, e a nu certe punte perde tutte la robbe che tté. Zi matte a chiàgne e i vè la malincuné. Accuscè m’avè ridotte.

Mendre iéve  arréte tutte sbauttete, ecche ca vàte lu cumbàgne, che da parecchie tembe nin sendéve la vàuce. I so dette” Pietà di ma”, nin m’interésse si ssì nu fandasme o n’ommine”. M’ ha risposte “ Nin so n’òmmine, ma so state n’òmmine. Tinàve li parìnde a la Lumbardè, mamme e papà è nniti a Màndove.

So cambàte  a lu tembe di Giulio Cesare, so state poéte e so scrette  la storie di Enée ch’ è minute da Troije. Piccà nin sijie a la mundàgne, so sicure ca rimìne cundénde gnè na Pasque”.

So risposte:” Ie socce a memorie tutte l’opere che si scrette. Ti si state lu maestre mé. Nghì ta,  ‘ngi cagne niscìhune. Ti mi s’ imbaràte a legge e scréve.  Mavé fatte ràsce rasce! Ah, tu si Virgilje, che canda parle, sembre ca te lu mele a la vaccue. Sàlvime da lu làpue, ca mi stinghe a  muré de pahìhure.”.

“ Ti cummìnne a cagna vé – m’ha risposte,  canda ma veste a chiagne – si vu scè da stu pùste disgraziéte. St’animàle nin sole nin fa passà niscìhune,  ma accéte la ggende. ‘Nzà bbotte mà; doppe ca magnéte a crepapélle, te cchiù fame di préme. Vì ‘nghì mmà, ti  porte da ecche a l’addre manne, andò  zi sende li strelle, ma sta li spèrite che zi laméndene  ca perse l’ànime. Ti facce vidà chelle, che spere di ié a lu Purgatòrie. Ci sta n’anime che t’accumpàgne. Giùse Créste nin vo ca ci vaije, piccà mi so ribbillate alla leggia so”. So risposte:” Spere ca  mi purte a vidà la porte de lu Paradése, nin mi ni vuie iè da stu puste, vuije vidà la Porte di San Pitre e li misirebbile.

A cuminzàte a caminé, sìbbute mi so ‘ffiléte apprésse”.

 

 

Condividi!

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ruoho_karlene stepaniak-rjv@mailxu.com