LA GIÒŠTRË

          LA GIÒŠTRË

Më truvùavë annenda a lu cumùiunë canda sò ‘ngundràtë

Umbùertë tuttë fasciate tuttë ciùppuchènnë e ‘nghë

la fàccë smèrchìglietë

<< Chë të successë? >>

<< Lu iurnë dë SÀNDË VETÀLË, ma ‘nzàccatë sattë na muceclàttë, mendrë m’àrzàvë na machenë m’àrriettatë ‘ndèrrë>>

<< Frèchetë>> sò dettë jè.

<< Në jè finìutë accuscë, stàvë angàurë ‘ndùndetë ca na màchenë dë lë carabbìnirë ma stìcchiatë e sibbutë nu camië dë lë pumbùirë ma passatë assaprë, në sò fattë ‘ndèmbë a decë ohië ca na carrozzë ‘nghë quattrë cavèllë ma sbàlanzatë>>

<<Frèchetë cumbùa >>

<< Aspìttë, më erë quasë arzàtë, štàvë tuttë ardrùnuatë,

candë n’apparecchië më arruvuètë ‘ngòllë>>

<<Ma ‘ngnà së fattë a salvàrtë?>>

<<ÀNNË FERMÌTË LA GIÒŠTRË >>

                                                                        Stefano Marchetta

Condividi!
loats-winnifred gilding_vaughn@mailxu.com