LA GIÒŠTRË

          LA GIÒŠTRË

Më truvùavë annenda a lu cumùiunë canda sò ‘ngundràtë

Umbùertë tuttë fasciate tuttë ciùppuchènnë e ‘nghë

la fàccë smèrchìglietë

<< Chë të successë? >>

<< Lu iurnë dë SÀNDË VETÀLË, ma ‘nzàccatë sattë na muceclàttë, mendrë m’àrzàvë na machenë m’àrriettatë ‘ndèrrë>>

<< Frèchetë>> sò dettë jè.

<< Në jè finìutë accuscë, stàvë angàurë ‘ndùndetë ca na màchenë dë lë carabbìnirë ma stìcchiatë e sibbutë nu camië dë lë pumbùirë ma passatë assaprë, në sò fattë ‘ndèmbë a decë ohië ca na carrozzë ‘nghë quattrë cavèllë ma sbàlanzatë>>

<<Frèchetë cumbùa >>

<< Aspìttë, më erë quasë arzàtë, štàvë tuttë ardrùnuatë,

candë n’apparecchië më arruvuètë ‘ngòllë>>

<<Ma ‘ngnà së fattë a salvàrtë?>>

<<ÀNNË FERMÌTË LA GIÒŠTRË >>

                                                                        Stefano Marchetta

Condividi!

LA GIOSTRA

                   LA GIOSTRA

 

Mi trovavo davanti al comune quando ho incontrato Umberto tutto fasciato, zoppicante con la faccia tutta graffiata.

<<Cosa ti è successo >>

<< Il giorno di SAN VITALE, mi ha messo sotto una moto, mentre mi rialzavo un’auto, mi ha ributtato per terra >>.

<< Caspita >> ho detto io.

<< Non è finita così, stavo ancora per terra, intontito, quanto una macchina dei carabinieri mi ha centrato e subito un camion dei pompieri mi è passato sopra, non ho fatto in tempo a dire aihie, che una carrozza con quattro cavalli mi ha scaraventato da un’altra parte >>.

<< Caspita compare >>.

<< Aspetta mi ero quasi alzato quando un aereo mi è venuto addosso >>.

<< Un aereo? … Ma come hai fatto a salvarti? >>

<< HANNO FERMATO LA GIOSTRA >>

 

                                                                     Stefano Marchetta

Condividi!
strysko265