Ago 18, 2019 - Poesie in Vernacolo    No Comments

“Arrètë a ‘na curnuècië”.

Giorni fa mi sono ritrovato in chiesa per parlare con don Raimondo, nell’attesa che si liberasse mi ritrovai a guardare le due statue di San Vitale. Come un dejavu mi è tornata a la mente un lontano 28 aprile dove nella stessa posizione mentre fuori dalla parrocchia si celebrava la messa, io stavo scattando delle foto al suo interno. Quando nel silenzio della chiesa fui affiancato da Antonio Cilli, indicando la vecchia statua del Santo, nella sua semplicità mi disse:

” Ggiuvunò, quèštë è Sàndë Vetàlë… Quello che sta fuori è l’usurpatore”.

Questa poesia è dedicata al suo ricordo.

Nen sòccë chë vi a dècë,

m’ànnë mèssë

arrètë a šta curnuècë.

È ‘na còsë trèštë,

nnë zë vàdë nijèndë

ma zë sèndë la ggèndë ca fa fèštë.

Ùijë ‘na perzàunë

m’è minìutë a truvuà,

quèllë ca chiàmenë ‘Ndònië Cucciulàunë.

Nghë lu còrë m’à parlàtë,

tî si lu sàndë ca sàprë a lë spàllë

tàtë a purtàtë.

Quèllë fòrë nin è Sàndë Vetàlë

e hìunë ca fa

fìndë ca è Vetàlë.

Hi aijë dèttë, ‘Ndò candë addivìndë vicchië

òmmenë o Sàndë

a la fènë vìlë gné la cicìrchië.

Stefano Marchetta

Condividi!

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

tinnes@mailxu.com